Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://maxcode.com.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem strony jest firma Maxcode Aleksandra Załuska z siedzibą: ul. Gawrońska 6/10, 95-200 Pabianice. NIP: 7292476060, REGON: 385416759.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: biuro@maxcode.com.pl

1. Definicje

Polityka prywatności i znaczenie pojęć zawartych w niej:

  1. Administrator: Maxcode Aleksandra Załuska,
  2. Właściciel firmy Maxcode: Aleksandra Załuska NIP: 7292476060, REGON: 385416759.
  3. Strona: strona internetowa dostępna pod adresem https://maxcode.com.pl/,
  4. Użytkownik: każdy podmiot, który korzysta ze strony.

2. Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Administratorem danych osobowych użytkownika jest administrator.
Dane przekazane administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu: zrealizowania prośby o kontakt przy wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie głównej strony na podstawie Twojej zgody (RODO 6.1.a), przedstawienia oferty usług z zakresu projektowania graficznego, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (RODO 6.1.f), jeśli wyrazisz na to zgodę przy wypełnieniu formularza – w celu oferowania Ci przez administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane z formularzy dostępnych na stronie będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy. Będziemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony w celach marketingowych tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu lub uznamy, że dane się zdezaktualizowały. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

3. Pliki cookies

Cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi, które są tworzone i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze, smartfonie), gdy korzystasz z naszej strony. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator informuje niniejszym użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. Zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony.

Maxcode Aleksandra Załuska